loading

   Xe Lộc Phát

   Trụ sở: 122 Hồng Lĩnh, TT Đập Đá

   (11)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Lộc Phát

   Bình Định đi Hồ Chí Minh
   Hồ Chí Minh đi Bình Định

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Lộc Phát

   Văn phòng nhà xe Lộc Phát ở Bình Định

   VP Bình Định
   122 Hồng Lĩnh, TT Đập Đá

   Văn phòng nhà xe Lộc Phát ở Hồ Chí Minh

   Tân Phú - HCM
   94 Nguyễn Thế Truyện

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Phù Cát - Bình Định đi Sài Gòn

   Vé xe Lộc Phát tuyến Phù Cát - Bình Định đi Sài Gòn

   An Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Vé xe Lộc Phát tuyến An Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Vé xe Lộc Phát tuyến Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định

   Vé xe Lộc Phát tuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định

   Sài Gòn đi An Nhơn - Bình Định

   Vé xe Lộc Phát tuyến Sài Gòn đi An Nhơn - Bình Định

   Sài Gòn đi Phù Cát - Bình Định

   Vé xe Lộc Phát tuyến Sài Gòn đi Phù Cát - Bình Định