loading

   Xe Mai Liên

   Trụ sở: Thôn 4, xã Đức Tân

   (3)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Mai Liên

   Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Hồ Chí Minh
   Quảng Ngãi - Mộ Đức đi Hồ Chí Minh
   Bình Định - Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh
   Phú Yên - Tuy Hòa đi Hồ Chí Minh

   Thông tin xe Mai Liên

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Vé xe Mai Liên tuyến Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Mộ Đức - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Vé xe Mai Liên tuyến Mộ Đức - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Vé xe Mai Liên tuyến Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

   Vé xe Mai Liên tuyến Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

   Nha Trang - Khánh Hòa đi Sài Gòn

   Vé xe Mai Liên tuyến Nha Trang - Khánh Hòa đi Sài Gòn

   Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa

   Vé xe Mai Liên tuyến Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa

   Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên

   Vé xe Mai Liên tuyến Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên

   Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định

   Vé xe Mai Liên tuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định

   Sài Gòn đi Mộ Đức - Quảng Ngãi

   Vé xe Mai Liên tuyến Sài Gòn đi Mộ Đức - Quảng Ngãi

   Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

   Vé xe Mai Liên tuyến Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi