Xe Minh Cương

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Cương với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Cương

Tuyến đường Giá vé
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Cao Bằng - Cao Bằng 1 chuyến/ngày
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Cao Bằng - Cao Bằng 1 chuyến/ngày
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Cao Bằng - Cao Bằng 1 chuyến/ngày
Cao Bằng - Cao Bằng đi Bắc Ninh - Bắc Ninh 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Cương

 Trụ sở: Bến xe Bắc Ninh, Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh