Xe Minh Đức

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Đức với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Đức

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Huế - Thừa Thiên-Huế 1 chuyến/ngày
Huế - Thừa Thiên-Huế đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Đà Lạt - Lâm Đồng đi Huế - Thừa Thiên-Huế 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Đức

 Trụ sở: Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng