Xe Minh Phước

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Phước với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Phước

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Mộ Đức - Quảng Ngãi 1 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Phước

 Trụ sở: Thị trấn Mộ Đức, Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi