• Giảm 10% khi mua vé online và thanh toán tại cửa hàng tiện lợi
  • Giảm 10% khi mua vé online và thanh toán tại cửa hàng tiện lợi
Xe Nguyên Oanh

So sánh giá vé lịch trình xe Nguyên Oanh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Nguyên Oanh

Tuyến đường Giá vé
3 chuyến/ngày
3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Nguyên Oanh

 Trụ sở: Quang Trung, Vinh, Tỉnh Nghệ An