Xe Phúc Đức

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Đức với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Đức

Tuyến đường Giá vé
Sơn Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Sơn Hòa - Phú Yên 1 chuyến/ngày
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Đức

 Trụ sở: Khu phố Trung Hoà, Thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên