Xe Phúc Thủ

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Thủ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Thủ

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Giao Thủy - Nam Định 1 chuyến/ngày
Giao Thủy - Nam Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Thủ

 Trụ sở: Giao Thủy, Tỉnh Nam Định