Xe Thành Ban

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Ban với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Ban

Tuyến đường Giá vé
Sông Hinh - Phú Yên đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 2 chuyến/ngày
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Bến Cát - Bình Dương đi Tuy Hòa - Phú Yên 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Ban

 Trụ sở: 107 - 109 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên