Xe Thành Nhân

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Nhân với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Nhân

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tây Sơn - Bình Định 1 chuyến/ngày
Tây Sơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Nhân

 Trụ sở: 214 - Quang Trung - TT Phú Phong, Tây Sơn, Tỉnh Bình Định