• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
Xe Trung Nga

So sánh giá vé lịch trình xe Trung Nga với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Trung Nga

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phan Thiết - Bình Thuận 8 chuyến/ngày
Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn 8 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Trung Nga

 Trụ sở: 73 Nguyễn Hội, P. Phú Tài, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận