Xe Việt Sơn Anh

So sánh giá vé lịch trình xe Việt Sơn Anh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Việt Sơn Anh

Tuyến đường Giá vé
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Móng Cái - Quảng Ninh 1 chuyến/ngày
Móng Cái - Quảng Ninh đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Đông Hà - Quảng Trị 1 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Đồng Hới - Quảng Bình 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Việt Sơn Anh

 Trụ sở: 33 Nguyễn Văn Tạo, P. Hòa An, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng