• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe VietBus

So sánh giá vé lịch trình xe VietBus với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe VietBus

Tuyến đường Giá vé
2 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe VietBus

 Trụ sở: 284 Đường Giải Phóng , Thanh Xuân, TP. Hà Nội