Bến xe Ba Tri

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Ba Tri

Địa chỉ Bến xe Ba Tri

 Trụ sở: Tỉnh Lộ 887, An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre, Vietnam, Ba Tri, province_vi Bến Tre

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Ba Tri

Tuyến đường Giá vé
3
Xe Hồng Phượng

90.000₫

Xe Ngọc Giàu

120.000₫

Xe Thảo Bằng

114.000₫

Xe khách Bến xe Ba Tri