Bến xe Bến Trại

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Bến Trại

Địa chỉ Bến xe Bến Trại

 Trụ sở: Tỉnh lộ 392B, thôn An Phong, xã Tiền Phong, Thanh Miện, province_vi Hải Dương

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Bến Trại

Tuyến đường Giá vé
3
Xe Mạnh Ky

900.000₫

Xe Khang Kiên

210.000₫

Xe Triệu Phố

75.000₫

Xe khách Bến xe Bến Trại