Bến xe Điện Biên

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Điện Biên

Địa chỉ Bến xe Điện Biên

 Trụ sở: Phường Mường Thanh, Điện Biên Phủ, province_vi Điện Biên

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Điện Biên

Tuyến đường Giá vé
104
Xe Điện Lý

300.000₫

Xe Nam Oanh

350.000₫

Xe Cường Tâm

350.000₫

Xe Hùng Hà

300.000₫

Xe khách Bến xe Điện Biên