Bến xe khách huyện Chợ Mới

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe khách huyện Chợ Mới

Địa chỉ Bến xe khách huyện Chợ Mới

 Trụ sở: Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang, Vietnam, Chợ Mới, province_vi An Giang

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe khách huyện Chợ Mới

Tuyến đường Giá vé
2
Xe Thạnh Lợi

130.000₫

Xe Thanh Thảo

130.000₫

Xe khách Bến xe khách huyện Chợ Mới