Bến xe Phú Thọ

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Phú Thọ

Địa chỉ Bến xe Phú Thọ

 Trụ sở: Phường Phong Châu, Phú Thọ, province_vi Phú Thọ

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Phú Thọ

Tuyến đường Giá vé
24
Xe Hiếu Nghĩa

50.000₫

Xe Thủy Chính

52.000₫

Xe Trung Hằng

62.000₫

Xe Trường An

50.000₫

Xe khách Bến xe Phú Thọ