loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ An Giang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ An Giang đi Sài Gòn

: 288 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 22/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Vp. Chợ Mới
4h30m
04:30
• Bến xe Miền Tây
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Vp. Chợ Mới
5h
05:00
• Vp. Quận 6
*Vé chặng thuộc chuyến 00:00 27-03-2023 An Giang - Sài Gòn
Hiệp Thành
Xác nhận tức thì
Hiệp Thành
Limousine 34 giường
00:00
• Bến phà Chợ Vàm
4h
04:00
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Tân Châu - Hồ Chí Minh (Giường)
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Châu Thành
6h30m
06:30
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:10
• Cựu Hội
5h20m
05:30
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 26-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:10
• Cựu Hội
5h
05:10
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 26-03-2023 Tịnh Biên - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:10
• Châu Thành
6h
06:10
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Tịnh Biên - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:10
• Cựu Hội
4h20m
04:30
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 26-03-2023 Chi Lăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Quang Huy
Xác nhận tức thì
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
00:15
• Bx. Châu Đốc
5h
05:15
• Cầu Vượt Linh Xuân
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 26-03-2023 Giang Thành - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Vp. Mỹ Luông
4h30m
05:00
• Vp. Quận 6
*Vé chặng thuộc chuyến 00:00 27-03-2023 An Giang - Sài Gòn
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Vp. Mỹ Luông
4h
04:30
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 00:00 27-03-2023 An Giang - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Vp. Long Xuyên
6h
06:30
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Vp. Long Xuyên
5h40m
06:10
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Tịnh Biên - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Châu Thành
5h30m
06:00
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 26-03-2023 Chi Lăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Hiệp Thành
Xác nhận tức thì
Hiệp Thành
Giường nằm 40 chỗ
00:59
• Bến phà Chợ Vàm
4h
04:59
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 23:59 26-03-2023 Tân Châu - Hồ Chí Minh (Giường)
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:00
• Vp. Long Xuyên
5h
06:00
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 26-03-2023 Chi Lăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:10
• Cựu Hội
5h20m
06:30
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:10
• Cựu Hội
5h
06:10
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Tịnh Biên - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:40
• Cựu Hội
4h20m
06:00
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 26-03-2023 Chi Lăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Quang Huy
Xác nhận tức thì
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
02:15
• Long Xuyên
3h
05:15
• Cầu Vượt Linh Xuân
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 26-03-2023 Giang Thành - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
02:30
• Vp. Chợ Mới
4h30m
07:00
• Bến xe Miền Tây
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
02:30
• Vp. Chợ Mới
5h
07:30
• Vp. Quận 6
*Vé chặng thuộc chuyến 02:30 27-03-2023 An Giang - Sài Gòn
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
03:00
• Vp. Mỹ Luông
4h
07:00
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 02:30 27-03-2023 An Giang - Sài Gòn
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
03:00
• Vp. Mỹ Luông
4h30m
07:30
• Vp. Quận 6
*Vé chặng thuộc chuyến 02:30 27-03-2023 An Giang - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
03:00
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
11:00
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 27-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
03:30
• CD. Châu Đốc
7h30m
11:00
• SG. Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
04:30
• Châu Thành
6h30m
11:00
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 27-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Hùng Cường - An Giang
Xác nhận tức thì
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• VP Châu Đốc
6h30m
11:30
• VP Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Vp. Long Xuyên
6h
11:00
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 27-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
13:00
• SG. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 27-03-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước