loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi An Giang từ Bình Dương
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Bình Dương đi An Giang

: 95 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 04/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• BD. Bình Dương
9h30m
14:30
• Vp. Long Bình
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• BD. Bình Dương
8h50m
13:50
• Vp. An Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• BD. Bình Dương
8h
13:00
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• BD. Bình Dương
7h
12:00
• Vp. Long Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• BD. Bình Dương
9h15m
14:15
• Đồng Ky
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• BD. Bình Dương
9h30m
16:30
• Vp. Long Bình
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• BD. Bình Dương
9h15m
16:15
• Đồng Ky
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• BD. Bình Dương
8h
15:00
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• BD. Bình Dương
8h50m
15:50
• Vp. An Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• BD. Bình Dương
7h
14:00
• Vp. Long Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• BD. Bình Dương
6h40m
15:10
• Vp. Long Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-06-2023 Bình Dương - Hà Tiên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• BD. Bình Dương
6h
14:30
• Cựu Hội
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-06-2023 Bình Dương - Hà Tiên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• BD. Bình Dương
9h10m
17:40
• Tịnh Biên
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-06-2023 Bình Dương - Hà Tiên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• BD. Bình Dương
8h40m
17:10
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-06-2023 Bình Dương - Hà Tiên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• BD. Bình Dương
9h30m
20:30
• Vp. Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• BD. Bình Dương
8h
19:00
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-06-2023 Bình Dương - Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• BD. Bình Dương
6h30m
17:30
• Vp. Long Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-06-2023 Bình Dương - Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Kim Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Kim Anh
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Bình Dương
8h30m
02:30
• Vp. An Phú
Không cần thanh toán trước
Kim Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Kim Anh
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Bình Dương
6h
00:00
• Long Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 09-06-2023 Bình Dương - An Giang
Không cần thanh toán trước
Kim Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Kim Anh
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Bình Dương
7h30m
01:30
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 09-06-2023 Bình Dương - An Giang
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• BD. Bình Dương
9h30m
04:30
• Vp. Long Bình
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• BD. Bình Dương
7h
02:00
• Vp. Long Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• BD. Bình Dương
8h
03:00
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• BD. Bình Dương
9h15m
04:15
• Đồng Ky
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• BD. Bình Dương
8h50m
03:50
• Vp. An Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
An Hoà Hiệp
Xác nhận tức thì
An Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• PHÚ GIÁO
7h30m
03:30
• Bến xe Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 09-06-2023 Buôn Hồ - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
An Hoà Hiệp
Xác nhận tức thì
An Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• PHÚ GIÁO
6h
02:00
• Long Xuyên (Dọc QL91)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 09-06-2023 Buôn Hồ - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• BD. Bình Dương
9h30m
06:30
• Vp. Long Bình
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• BD. Bình Dương
7h
04:00
• Vp. Long Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• BD. Bình Dương
9h15m
06:15
• Đồng Ky
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 09-06-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước