loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ An Giang > xe giường nằm đi Sài Gòn từ Châu Phú
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Châu Phú - An Giang đi Sài Gòn

: 21 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Năng Gù
6h
06:00
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:10
• Cần Thảo
7h20m
03:30
• Trạm An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:20
• Vịnh Tre
7h10m
03:30
• Trạm An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Năng Gù
7h
03:30
• Trạm An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Cần Thảo
7h20m
04:50
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Cái Dầu
6h
03:30
• Trạm An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Năng Gù
6h
03:30
• Trạm An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Vịnh Tre
6h
03:30
• Trạm An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Cần Thảo
6h
03:30
• Trạm An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:40
• Vịnh Tre
7h10m
04:50
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:40
• Cần Thảo
6h50m
04:30
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:50
• Năng Gù
7h
04:50
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:50
• Vịnh Tre
6h40m
04:30
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Cái Dầu
6h30m
04:30
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:10
• Năng Gù
6h20m
04:30
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:10
• Cần Thảo
7h
06:10
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:20
• Vịnh Tre
6h50m
06:10
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:30
• Cái Dầu
6h40m
06:10
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:40
• Năng Gù
6h30m
06:10
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:40
• Cần Thảo
6h20m
06:00
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Vịnh Tre
6h10m
06:00
• Vp. Sài Gòn