loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Lâm Đồng từ Khánh Hòa > xe giường nằm đi Đức Trọng từ Khánh Hòa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Khánh Hòa đi Đức Trọng - Lâm Đồng

: 16 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 03/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:00
• VP Nha Trang
4h55m
09:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:00
• VP Nha Trang
5h25m
10:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h35m
10:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h5m
09:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
09:00
• VP Nha Trang
5h25m
14:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
09:00
• VP Nha Trang
4h55m
13:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h35m
14:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h5m
13:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• VP Nha Trang
4h55m
16:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• VP Nha Trang
5h25m
17:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
12:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h5m
16:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
12:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h35m
17:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:00
• VP Nha Trang
5h25m
12:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Ba Tấn
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:00
• VP Nha Trang
4h55m
11:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Ba Tấn
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h5m
11:55
• Phi Nôm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc
Ba Tấn
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:50
• Ngã 3 Mỹ Ca
4h35m
12:25
• Đức Trọng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 11-02-2023 Nha Trang - Bảo Lộc