loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bến Tre từ Sài Gòn > xe đi Bến Tre từ Bình Tân
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Bến Tre từ Bình Tân - Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 37 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:15
• 14 Gas Station
1h35m
06:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
05:30
• 14 Gas Station
2h
07:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
06:15
• 14 Gas Station
1h35m
07:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:15
• 14 Gas Station
1h35m
08:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:30
• 14 Gas Station
2h
09:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:15
• 14 Gas Station
1h35m
09:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
08:30
• 14 Gas Station
2h
10:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:15
• 14 Gas Station
1h35m
10:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:30
• 14 Gas Station
2h
11:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
10:15
• 14 Gas Station
1h35m
11:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
10:30
• 14 Gas Station
2h
12:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:15
• 14 Gas Station
1h35m
12:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:30
• 14 Gas Station
2h
13:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
12:15
• 14 Gas Station
1h35m
13:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
12:30
• 14 Gas Station
2h
14:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:15
• 14 Gas Station
1h35m
14:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
13:30
• 14 Gas Station
2h
15:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
14:15
• 14 Gas Station
1h35m
15:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
14:30
• 14 Gas Station
2h
16:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:15
• 14 Gas Station
1h35m
16:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
15:30
• 14 Gas Station
2h
17:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
16:15
• 14 Gas Station
1h35m
17:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
16:30
• 14 Gas Station
2h
18:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
17:15
• 14 Gas Station
1h35m
18:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
18:15
• 14 Gas Station
1h35m
19:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
18:30
• 14 Gas Station
2h
20:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
19:15
• 14 Gas Station
1h35m
20:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
19:30
• 14 Gas Station
2h
21:30
• Ben Tre Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
20:15
• 14 Gas Station
1h35m
21:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
22:15
• 14 Gas Station
1h35m
23:50
• QL60
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bến Tre - Trà Vinh