loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh > xe đi Quận 5 từ Trà Vinh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Quận 5 - Sài Gòn từ Trà Vinh - Trà Vinh chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 39 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 03/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
04:20
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:00
• VP Trà Vinh
4h5m
05:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
04:25
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:05
• VP Trà Vinh
4h5m
05:10
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
05:20
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
02:00
• VP Trà Vinh
4h5m
06:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
06:20
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:00
• VP Trà Vinh
4h5m
07:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
06:25
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:05
• VP Trà Vinh
4h5m
07:10
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
04:30
• Trạm Trà Vinh
3h20m
07:50
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:00
• VP Trà Vinh
4h5m
09:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:01
• VP Trà Vinh
4h5m
09:06
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
06:00
• VP Trà Vinh
4h5m
10:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
10:20
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• VP Trà Vinh
4h5m
11:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:01
• VP Trà Vinh
4h5m
11:06
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:01 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
08:00
• VP Trà Vinh
4h5m
12:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
12:20
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• VP Trà Vinh
4h5m
13:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
09:01
• VP Trà Vinh
4h5m
13:06
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:01 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
12:25
• Trạm Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
14:20
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
11:00
• VP Trà Vinh
4h5m
15:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
14:25
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• VP Trà Vinh
4h5m
16:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
16:20
• Trạm Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• VP Trà Vinh
4h5m
17:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:01
• VP Trà Vinh
4h5m
17:06
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:01 11-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
16:25
• Trạm Sài Gòn