loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh > xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh - Trà Vinh chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 79 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 05/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h20m
04:20
• Tan Thanh Thuy Booking Office
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:00
• Tra Vinh Office
3h45m
04:45
• Mien Tay Bus Station
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
2h50m
03:50
• Mien Tay Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 08-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:00
• Tra Vinh Office
4h5m
05:05
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h20m
04:25
• Tan Thanh Thuy Booking Office
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:05
• Tra Vinh Office
3h45m
04:50
• Mien Tay Bus Station
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
2h50m
03:55
• Mien Tay Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 08-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:05
• Tra Vinh Office
4h5m
05:10
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h20m
05:20
• Tan Thanh Thuy Booking Office
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
02:00
• Tra Vinh Office
3h45m
05:45
• Mien Tay Bus Station
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
2h50m
04:50
• Mien Tay Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 08-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
02:00
• Tra Vinh Office
4h5m
06:05
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h20m
06:20
• Tan Thanh Thuy Booking Office
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:00
• Tra Vinh Office
3h45m
06:45
• Mien Tay Bus Station
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
2h50m
05:50
• Mien Tay Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 08-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:00
• Tra Vinh Office
4h5m
07:05
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h20m
06:25
• Tan Thanh Thuy Booking Office
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:05
• Tra Vinh Office
3h45m
06:50
• Mien Tay Bus Station
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
2h50m
05:55
• Mien Tay Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 08-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:05
• Tra Vinh Office
4h5m
07:10
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
04:30
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h20m
07:50
• Tan Thanh Thuy Booking Office
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
04:30
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
2h50m
07:20
• Mien Tay Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 08-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:00
• Tra Vinh Office
3h45m
08:45
• Mien Tay Bus Station
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:00
• Tra Vinh Office
4h5m
09:05
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:01
• Tra Vinh Office
3h45m
08:46
• Mien Tay Bus Station
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:01
• Tra Vinh Office
4h5m
09:06
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
06:00
• Tra Vinh Office
3h45m
09:45
• Mien Tay Bus Station
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
06:00
• Tra Vinh Office
4h5m
10:05
• Ho Chi Minh Office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 08-02-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h20m
10:20
• Tan Thanh Thuy Booking Office
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Tra Vinh Office
3h45m
10:45
• Mien Tay Bus Station