loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Thanh Hóa từ Hà Nội > xe limousine đi Tĩnh Gia từ Đống Đa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Đống Đa - Hà Nội đi Tĩnh Gia - Thanh Hóa

: 22 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
08:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h
12:30
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
10:01
• Bến xe Nước Ngầm
4h
14:01
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 10:01 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
11:45
• Bến xe Nước Ngầm
4h
15:45
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 11:45 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
13:10
• Bến xe Nước Ngầm
4h
17:10
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 13:10 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
14:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h
18:30
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
16:00
• Bến xe Nước Ngầm
4h
20:00
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
4h
21:00
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
4h
22:20
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 18:20 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h
00:30
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
21:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h
01:30
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:25
• Bến xe Nước Ngầm
4h
02:25
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 22:25 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h
02:30
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
23:25
• Bến xe Nước Ngầm
4h
03:25
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 23:25 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
23:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h
03:30
• Tĩnh Gia
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 07-06-2023 Hà Nội - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
16:35
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
14:20
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
17:35
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 14:20 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
18:35
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 15:20 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 32 chỗ
16:50
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
20:05
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 16:50 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
21:25
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 18:10 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 24 phòng VIP
21:30
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
00:45
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
23:00
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
02:15
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 32 chỗ
23:50
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
03:05
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 23:50 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
23:55
• Bến xe Nước Ngầm
3h15m
03:10
• Big C Thanh Hóa
*Vé chặng thuộc chuyến 23:55 07-06-2023 BX Nước Ngầm - Vinh