loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bạc Liêu > xe limousine đi Bến xe Miền Tây từ Giá Rai
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Giá Rai - Bạc Liêu đi Bến xe Miền Tây

: 3 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 05/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trí Nhân Limousine
Xác nhận tức thì
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
08:30
• VP Giá Rai
6h15m
14:45
• VP Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
09:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
4h5m
13:40
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 19-06-2023 Năm Căn - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
09:35
• Bến xe khách Hộ Phòng
4h5m
13:40
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 19-06-2023 Năm Căn - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
10:40
• Bến xe khách Hộ Phòng
11h20m
22:00
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 19-06-2023 Cà Mau - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
10:40
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
11h20m
22:00
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 19-06-2023 Cà Mau - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Trí Nhân Limousine
Xác nhận tức thì
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:00
• VP Giá Rai
6h15m
02:15
• VP Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
21:35
• Bến xe khách Hộ Phòng
4h5m
01:40
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-06-2023 Năm Căn - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
21:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
4h5m
01:40
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 19-06-2023 Năm Căn - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
22:40
• Bến xe khách Hộ Phòng
11h20m
10:00
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 19-06-2023 Cà Mau - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
22:40
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
11h20m
10:00
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 19-06-2023 Cà Mau - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
22:50
• Bến xe khách Hộ Phòng
11h20m
10:10
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:10 19-06-2023 Cà Mau - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước
Giáp Diệp
Xác nhận tức thì
Giáp Diệp
Limousine giường phòng 20 chỗ
22:50
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
11h20m
10:10
• Bến Xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:10 19-06-2023 Cà Mau - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)
Không cần thanh toán trước