loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Phú Thọ từ Hà Nội > xe limousine đi Phú Thọ từ Hai Bà Trưng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Hai Bà Trưng - Hà Nội đi Phú Thọ

: 45 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 31/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
08:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
08:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
09:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
09:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
10:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
09:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
10:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
10:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
11:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
11:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
12:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
11:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
12:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
12:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
13:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
13:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
13:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
14:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
14:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
15:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
14:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
15:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
16:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
15:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
16:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
17:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
16:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h15m
17:15
• Vincom Thị xã Phú Thọ
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:00
• 71 Trần Nhân Tông
2h45m
17:45
• Thanh Ba - Trung tâm y tế huyện
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước
X.E Việt Nam
Xác nhận tức thì
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:00
• 71 Trần Nhân Tông
3h
18:00
• Hanh Cù
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 08-06-2023 4- Ga - Phú Thọ (V)
Không cần thanh toán trước