loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Kiên Giang > xe limousine đi Bình Tân từ Kiên Giang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Kiên Giang đi Bình Tân - Sài Gòn

: 28 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 03/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
00:15
• Rạch Giá
4h
04:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 10-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
00:16
• Rạch Giá
4h
04:16
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 10-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
01:15
• Rạch Giá
4h
05:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 10-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
06:30
• Hà Tiên
6h15m
12:45
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
08:30
• Hà Tiên
6h15m
14:45
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
08:45
• Rạch Giá
4h
12:45
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
10:45
• Rạch Giá
4h
14:45
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
11:20
• Hà Tiên
6h15m
17:35
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
13:35
• Rạch Giá
4h
17:35
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
20:00
• Hà Tiên
6h15m
02:15
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
22:00
• Hà Tiên
6h15m
04:15
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
22:01
• Hà Tiên
6h15m
04:16
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
22:15
• Rạch Giá
4h
02:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
23:00
• Hà Tiên
6h15m
05:15
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
00:15
• Cây xăng Thành Đạt
4h20m
04:35
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 10-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
00:16
• Cây xăng Thành Đạt
4h20m
04:36
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 10-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
01:15
• Cây xăng Thành Đạt
4h20m
05:35
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 10-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
06:30
• Bến xe Hà Tiên
6h35m
13:05
• Bến xe Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
08:30
• Bến xe Hà Tiên
6h35m
15:05
• Bến xe Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
08:45
• Cây xăng Thành Đạt
4h20m
13:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
10:45
• Cây xăng Thành Đạt
4h20m
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
11:20
• Bến xe Hà Tiên
6h35m
17:55
• Bến xe Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
13:35
• Cây xăng Thành Đạt
4h20m
17:55
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
20:00
• Bến xe Hà Tiên
6h35m
02:35
• Bến xe Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
22:00
• Bến xe Hà Tiên
6h35m
04:35
• Bến xe Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
22:01
• Bến xe Hà Tiên
6h35m
04:36
• Bến xe Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
22:15
• Cây xăng Thành Đạt
4h20m
02:35
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 11-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
23:00
• Bến xe Hà Tiên
6h35m
05:35
• Bến xe Miền Tây