loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi từ Thanh Hóa > xe limousine đi Diễn Châu từ Thanh Hóa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Thanh Hóa - Thanh Hóa đi Diễn Châu - Vinh - Nghệ An

: 37 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 02/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
00:30
• Big C Thanh Hóa
3h30m
04:00
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 09-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
01:25
• Big C Thanh Hóa
3h30m
04:55
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:25 09-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
01:30
• Big C Thanh Hóa
3h30m
05:00
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 09-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
02:25
• Big C Thanh Hóa
3h30m
05:55
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:25 09-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
02:30
• Big C Thanh Hóa
3h30m
06:00
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 09-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
11:30
• Big C Thanh Hóa
3h30m
15:00
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
13:01
• Big C Thanh Hóa
3h30m
16:31
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:01 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Phương Oanh
Xác nhận tức thì
Phương Oanh
Limousine giường nằm 34 phòng
13:35
• Big C Thanh Hóa
3h10m
16:45
• Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 10-06-2023 Hà Nội - Đô Lương
Không cần thanh toán trước
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
14:45
• Big C Thanh Hóa
3h30m
18:15
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 11:45 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
16:10
• Big C Thanh Hóa
3h30m
19:40
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:10 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
17:30
• Big C Thanh Hóa
3h30m
21:00
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
19:00
• Big C Thanh Hóa
3h30m
22:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:00
• Big C Thanh Hóa
3h30m
23:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
21:20
• Big C Thanh Hóa
3h30m
00:50
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 18:20 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
23:30
• Big C Thanh Hóa
3h30m
03:00
• Bến xe phía Đông TP Vinh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 10-06-2023 Hà Nội - Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
• Big C Thanh Hóa
2h50m
06:00
• Bến Xe Bắc Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 22 phòng VIP
• Big C Thanh Hóa
4h20m
07:30
• Cổng chào Cửa Lò
Khánh Hoàn (Nghệ An)
Limousine 22 Giường VIP
01:45
• Big C Thanh Hóa
2h30m
04:15
• Diễn Châu
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 32 chỗ
• Big C Thanh Hóa
2h50m
22:55
• Bến Xe Bắc Vinh
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Big C Thanh Hóa
1h30m
22:55
• Diễn Châu
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Big C Thanh Hóa
4h20m
01:45
• Cổng chào Cửa Lò
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Big C Thanh Hóa
1h
22:25
• Quỳnh Lưu
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
16:45
• Big C Thanh Hóa
1h
17:45
• Diễn Châu
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
16:45
• Big C Thanh Hóa
0h30m
17:15
• Quỳnh Lưu
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Thanh Hóa
1h30m
23:30
• Bến xe Diễn Châu