Xe Hà Linh

So sánh giá vé lịch trình xe Hà Linh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hà Linh

Tuyến đường Giá vé
Vạn Ninh - Khánh Hòa đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Vạn Ninh - Khánh Hòa 1 chuyến/ngày
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Vạn Ninh - Khánh Hòa 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hà Linh

 Trụ sở: 21 Đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa