Xe Hoàng Ngân

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Ngân với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Ngân

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Ngô Quyền - Hải Phòng 3 chuyến/ngày
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Hà Nội 3 chuyến/ngày
Hà Nội đi Ngô Quyền - Hải Phòng 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Ngân

 Trụ sở: 38/233 Cát dài, Lê Chân, TP. Hải Phòng