Xe Khánh Truyền

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Truyền với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Truyền

Tuyến đường Giá vé
Thạch Hà - Hà Tĩnh đi Huế - Thừa Thiên-Huế 2 chuyến/ngày
Huế - Thừa Thiên-Huế đi Thạch Hà - Hà Tĩnh 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Truyền

 Trụ sở: Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh