Xe Kiều Diễm

So sánh giá vé lịch trình xe Kiều Diễm với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kiều Diễm

Tuyến đường Giá vé
Hà Tiên - Kiên Giang đi Bến Tre - Bến Tre 1 chuyến/ngày
Bến Tre - Bến Tre đi Hà Tiên - Kiên Giang 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kiều Diễm

 Trụ sở: Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang