Xe Minh Chánh Sedona

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Chánh Sedona với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Chánh Sedona

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thanh Hóa - Thanh Hóa 16 chuyến/ngày
Thanh Hóa - Thanh Hóa đi Hà Nội 18 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Chánh Sedona

 Trụ sở: 53 Nguyễn Sơn, Phường Đông Vệ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa