Xe Phúc An Express

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc An Express với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc An Express

Tuyến đường Giá vé
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc An Express

 Trụ sở: 215 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh