Xe Thành Vinh

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Vinh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Vinh

Tuyến đường Giá vé
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Vinh - Nghệ An 4 chuyến/ngày
Vinh - Nghệ An đi Ngô Quyền - Hải Phòng 5 chuyến/ngày
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Quỳ Hợp - Nghệ An 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Vinh

 Trụ sở: Xóm 13B, xã Nghi Kim, Vinh, Tỉnh Nghệ An