Xe Thảo Kim Ngân

So sánh giá vé lịch trình xe Thảo Kim Ngân với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thảo Kim Ngân

Tuyến đường Giá vé
Tân Châu - Tây Ninh đi Hà Tiên - Kiên Giang 1 chuyến/ngày
Hà Tiên - Kiên Giang đi Tây Ninh - Tây Ninh 1 chuyến/ngày
Tây Ninh - Tây Ninh đi Hà Tiên - Kiên Giang 1 chuyến/ngày
Tân Châu - Tây Ninh đi Rạch Giá - Kiên Giang 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thảo Kim Ngân

 Trụ sở: 91 Nguyễn Văn Bạch, Phường 3, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh