• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Xe Nhà

So sánh giá vé lịch trình xe Xe Nhà với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Xe Nhà

Tuyến đường Giá vé
1 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày
5 chuyến/ngày
5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Xe Nhà

 Trụ sở: 143 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh