Bến xe khách Kiến Xương

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe khách Kiến Xương

Địa chỉ Bến xe khách Kiến Xương

 Trụ sở: Thị trấn Kiến Xương, Kiến Xương, province_vi Thái Bình

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe khách Kiến Xương

Tuyến đường Giá vé
6
Xe Chi Đào

75.000₫

Xe Duyệt Thủy

900.000₫

Xe Duyệt Thủy

290.000₫

Xe Hoà Tiến

150.000₫

Xe khách Bến xe khách Kiến Xương