Bến xe khách Phù Mỹ

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe khách Phù Mỹ

Địa chỉ Bến xe khách Phù Mỹ

 Trụ sở: Đường Quang Trung, Phù Mỹ, province_vi Bình Định

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe khách Phù Mỹ

Tuyến đường Giá vé
13
Xe Phù Mỹ

280.000₫

Xe Ngọc Đức

280.000₫

Xe Sáu Chương

250.000₫

Xe Mười Phượng

280.000₫

Xe khách Bến xe khách Phù Mỹ