Bến xe Phố Mới

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Phố Mới

Địa chỉ Bến xe Phố Mới

 Trụ sở: Phường Phố Mới, Lào Cai, province_vi Lào Cai

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Phố Mới

Tuyến đường Giá vé
18
Xe VietBus

230.000₫

Xe Đại Phát

230.000₫

Xe Lương Kiên

200.000₫

Xe Lương Kiên

265.000₫

Xe khách Bến xe Phố Mới