Bến xe Tánh Linh

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Tánh Linh

Địa chỉ Bến xe Tánh Linh

 Trụ sở: Quốc Lộ 55, Tánh Linh, province_vi Bình Thuận

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Tánh Linh

Tuyến đường Giá vé
7
Xe 9 Lan

100.000₫

Xe Sang Huy

90.000₫

Xe Hiệp Lợi

93.000₫

Xe Thành Thủy

80.000₫

Xe khách Bến xe Tánh Linh