Bến xe Trà Vinh

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Trà Vinh

Địa chỉ Bến xe Trà Vinh

 Trụ sở: 559 Quốc lộ 54, Khóm 4, Phường 9, Trà Vinh, province_vi Trà Vinh

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Trà Vinh

Tuyến đường Giá vé
5
Xe Tân Vạn Thịnh

120.000₫

Xe Kim Minh

140.000₫

Xe Nguyễn Bảo

180.000₫

Xe khách Bến xe Trà Vinh