Bến xe Yên Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ Bến xe Yên Nghĩa

 Trụ sở: Quốc lộ 6, Phú Lâm, Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Yên Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
70
Xe Ô Hô

70.000₫

Xe Anh Huy (Đất Cảng)

80.000₫

Xe Hoàng Ngân

75.000₫

Xe Anh Tuyên (Hà Nội)

800.000₫

Xe khách Bến xe Yên Nghĩa