loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Dương từ Đăk Nông > xe giường nằm đi Tân Uyên từ Đăk Mil
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Đăk Mil - Đăk Nông đi Tân Uyên - Bình Dương

: 16 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 24/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Đắk Mil
6h
15:30
• N3 Tân Ba
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 01-04-2023 BX Đức Long - BX Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Đắk Mil
5h
14:30
• Tân Uyên
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 01-04-2023 BX Đức Long - BX Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Đắk Mil
5h30m
15:00
• Hội Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 01-04-2023 BX Đức Long - BX Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Đắk Mil
4h30m
14:00
• Cổng Xanh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 01-04-2023 BX Đức Long - BX Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Đắk Mil QL14
4h40m
15:10
• Ngã 3 Cổng Xanh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 01-04-2023 Eakar - Sài Gòn
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Đắk Mil
6h
02:00
• Hội Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 01-04-2023 Nông Trường 715A - Rửa xe Căn Cứ 3
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Đắk Mil
6h15m
02:15
• N3 Tân Ba
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 01-04-2023 Nông Trường 715A - Rửa xe Căn Cứ 3
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Đắk Mil
5h
01:00
• Cổng Xanh
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 01-04-2023 Nông Trường 715A - Rửa xe Căn Cứ 3
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Đắk Mil
5h30m
01:30
• Tân Uyên
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 01-04-2023 Nông Trường 715A - Rửa xe Căn Cứ 3
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Đắk Mil
6h30m
03:00
• N3 Tân Ba
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 01-04-2023 N4 Chợ Tam Giang - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Đắk Mil
5h
01:30
• Cổng Xanh
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 01-04-2023 N4 Chợ Tam Giang - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Limousine 22 phòng
20:30
• Đắk Mil
5h
01:30
• Tân Uyên
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 01-04-2023 Eakar - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Limousine 22 phòng
20:30
• Đắk Mil
5h30m
02:00
• Hội Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 01-04-2023 Eakar - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Đắk Mil
5h30m
02:00
• Tân Uyên
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 01-04-2023 N4 Chợ Tam Giang - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Limousine 22 phòng
20:30
• Đắk Mil
4h30m
01:00
• Cổng Xanh
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 01-04-2023 Eakar - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Limousine 22 phòng
20:30
• Đắk Mil
5h45m
02:15
• N3 Tân Ba
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 01-04-2023 Eakar - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Xác nhận tức thì
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Đắk Mil
6h
02:30
• Hội Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 01-04-2023 N4 Chợ Tam Giang - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
22:00
• Đắk Mil QL14
4h40m
02:40
• Ngã 3 Cổng Xanh
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 01-04-2023 Eakar - Sài Gòn
An Phát
Xác nhận tức thì
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
23:18
• Đắk Mil
5h37m
04:55
• Cổng Xanh Bình Dương
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 01-04-2023 Kbang - Bến xe Miền Đông Mới
Không cần thanh toán trước
An Phát
Xác nhận tức thì
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
23:18
• Đắk Mil
6h22m
05:40
• Tân Uyên
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 01-04-2023 Kbang - Bến xe Miền Đông Mới
Không cần thanh toán trước