loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Kiên Giang > xe giường nằm đi Bình Tân từ Kiên Giang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Kiên Giang đi Bình Tân - Sài Gòn

: 106 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoàng Minh
Xác nhận tức thì
Hoàng Minh
Giường nằm 41 chỗ
00:10
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
6h
06:10
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 18
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 03-06-2023 Hà Tiên - Hồ Chí Minh
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
00:15
• Rạch Giá
4h
04:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 03-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
00:16
• Rạch Giá
4h
04:16
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 03-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
00:25
• Rạch Giá
4h
04:25
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:10 03-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
00:45
• Rạch Giá
4h
04:45
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 03-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
00:50
• Rạch Giá
4h
04:50
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:35 03-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
01:15
• Rạch Giá
4h
05:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 03-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Hà Tiên
6h15m
12:15
• BX Miền Tây
Gia Huệ
Xác nhận tức thì
Gia Huệ
Giường nằm 41 chỗ
06:00
• An Minh
6h15m
12:15
• Hồ Chí Minh
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
06:30
• Hà Tiên
6h15m
12:45
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Hà Tiên
6h15m
13:15
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Hà Tiên
6h15m
14:15
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Rạch Giá
4h
12:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
08:30
• Hà Tiên
6h15m
14:45
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
08:45
• Rạch Giá
4h
12:45
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Rạch Giá
4h
13:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
09:45
• Hà Tiên
6h15m
16:00
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
10:15
• Rạch Giá
4h
14:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
10:45
• Rạch Giá
4h
14:45
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Hà Tiên
6h15m
17:15
• BX Miền Tây
Gia Huệ
Xác nhận tức thì
Gia Huệ
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• An Minh
6h15m
17:15
• Hồ Chí Minh
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Rạch Giá
4h
16:00
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:45 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Hà Tiên
6h15m
19:15
• BX Miền Tây
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Rạch Giá
4h
17:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
13:25
• Hà Tiên
6h15m
19:40
• BX Miền Tây
Diễm Phương
Xác nhận tức thì
Diễm Phương
Giường nằm 40 chỗ
14:45
• Bến xe Vĩnh Thuận
9h10m
23:55
• Bệnh viện Triều An
*Vé chặng thuộc chuyến 14:45 04-06-2023 Vĩnh Thuận - Bù Đốp
Không cần thanh toán trước
Diễm Phương
Xác nhận tức thì
Diễm Phương
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Vĩnh Thuận
5h50m
20:50
• Bệnh viện Triều An
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-06-2023 Vĩnh Thuận - Phước Long
Không cần thanh toán trước
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
15:15
• Rạch Giá
4h
19:15
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Xác nhận tức thì
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 40 chỗ
15:40
• Rạch Giá
4h
19:40
• BX Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 13:25 04-06-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Gia Huệ
Xác nhận tức thì
Gia Huệ
Giường nằm 41 chỗ
18:00
• An Minh
6h15m
00:15
• Hồ Chí Minh