loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bạc Liêu từ Tiền Giang > xe giường nằm đi Bạc Liêu từ Mỹ Tho
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Mỹ Tho - Tiền Giang đi Bạc Liêu

: 57 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h40m
04:40
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 06-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
04:35
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 06-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Ngã Tư Đồng Tâm
3h35m
03:35
• Bến xe Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 06-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
3h35m
11:50
• Bến xe Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
12:50
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h40m
12:55
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h40m
13:55
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
3h35m
12:50
• Bến xe Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
13:50
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Trí Nhân
Xác nhận tức thì
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
09:30
• Ngã 3 Trung Lương
5h12m
14:42
• Hòa Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-06-2023 Sài Gòn - Hộ Phòng
Không cần thanh toán trước
Trí Nhân
Xác nhận tức thì
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
09:30
• Ngã 3 Trung Lương
5h32m
15:02
• VP Giá Rai
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-06-2023 Sài Gòn - Hộ Phòng
Không cần thanh toán trước
Trí Nhân
Xác nhận tức thì
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
09:30
• Ngã 3 Trung Lương
4h47m
14:17
• VP Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 07-06-2023 Sài Gòn - Hộ Phòng
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
10:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
3h35m
13:47
• Bến xe Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
10:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h40m
14:52
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
10:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
14:47
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
15:47
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
3h30m
14:42
• Bến xe Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h30m
15:42
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Trí Nhân Limousine
Xác nhận tức thì
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h42m
17:42
• VP Giá Rai
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Sài Gòn - Bạc Liêu (VIP)
Không cần thanh toán trước
Trí Nhân Limousine
Xác nhận tức thì
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
4h47m
16:47
• VP Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Sài Gòn - Bạc Liêu (VIP)
Không cần thanh toán trước
Trí Nhân Limousine
Xác nhận tức thì
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h57m
17:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Sài Gòn - Bạc Liêu (VIP)
Không cần thanh toán trước
Trí Nhân Limousine
Xác nhận tức thì
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h17m
17:17
• Hòa Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Sài Gòn - Bạc Liêu (VIP)
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
12:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
3h35m
15:47
• Bến xe Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
12:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h40m
16:52
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
12:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
16:47
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
3h35m
16:50
• Bến xe Bạc Liêu
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h40m
17:55
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
17:50
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
14:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h40m
18:52
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
14:12
• Ngã Tư Đồng Tâm
4h35m
18:47
• Trạm Hộ Phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 07-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)