loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh > xe giường nằm đi Quận 5 từ Trà Vinh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Trà Vinh đi Quận 5 - Sài Gòn

: 169 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 24/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Bến xe khách huyện Trà Cú
4h20m
04:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Bến xe huyện Tiểu Cần
4h20m
04:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Bến xe Cầu Ngang
4h20m
04:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Châu Thành
4h20m
04:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Bến xe khách huyện Trà Cú
4h20m
04:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Châu Thành
4h20m
04:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Bến xe huyện Tiểu Cần
4h20m
04:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Bến xe Cầu Ngang
4h20m
04:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
05:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
04:20
• Trạm Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Bến xe Cầu Ngang
4h20m
05:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Bến xe huyện Tiểu Cần
4h20m
05:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Châu Thành
4h20m
05:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Bến xe khách huyện Trà Cú
4h20m
05:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:00
• VP Trà Vinh
4h5m
05:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 01-04-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
04:25
• Trạm Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:05
• VP Trà Vinh
4h5m
05:10
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 01-04-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
04:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:20
• Bến xe Càng Long
3h5m
04:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
06:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
06:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
05:20
• Trạm Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Châu Thành
4h20m
06:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Bến xe khách huyện Trà Cú
4h20m
06:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Bến xe Cầu Ngang
4h20m
06:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Bến xe huyện Tiểu Cần
4h20m
06:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
02:00
• VP Trà Vinh
4h5m
06:05
• Vp Hồ Chí Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-04-2023 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Bến xe Cầu Ngang
4h20m
06:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Bến xe khách huyện Trà Cú
4h20m
06:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Châu Thành
4h20m
06:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 01-04-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước