loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Đà Nẵng từ Nghệ An > xe limousine đi Bến xe Trung tâm Đà Nẵng từ Nghệ An
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Nghệ An đi Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

: 40 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 25/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cúc Mừng
Xác nhận tức thì
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
17:00
• Bến xe Con Cuông
11h30m
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
17:00
• Bến xe Con Cuông
12h
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Con Cuông - Quảng Ngãi
Không cần thanh toán trước
Cúc Mừng
Xác nhận tức thì
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
17:30
• Văn phòng Anh Sơn
11h
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Nghệ An - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
18:15
• Bến xe Đô Lương
11h45m
06:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
18:30
• Bến xe Đô Lương
10h30m
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Con Cuông - Quảng Ngãi
Không cần thanh toán trước
Cúc Mừng
Xác nhận tức thì
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:30
• Đô Lương
10h
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Nghệ An - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
18:45
• Bến xe Dùng
11h15m
06:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 18:15 02-04-2023 Đô Lương - Đà Nẵng (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Cúc Mừng
Xác nhận tức thì
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:00
• Thanh Chương
9h30m
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Nghệ An - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
19:30
• Thị trấn Nam Đàn
10h30m
06:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 18:15 02-04-2023 Đô Lương - Đà Nẵng (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Cúc Mừng
Xác nhận tức thì
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:30
• Bến xe Nam Đàn
9h
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Nghệ An - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Cúc Mừng
Xác nhận tức thì
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:00
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
8h30m
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Nghệ An - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
20:15
• Hưng Nguyên
9h45m
06:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 18:15 02-04-2023 Đô Lương - Đà Nẵng (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
20:30
• Văn phòng Vinh
8h30m
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Con Cuông - Quảng Ngãi
Không cần thanh toán trước
Cúc Mừng
Xác nhận tức thì
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:30
• Cầu Bến Thủy 2
8h
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-04-2023 Nghệ An - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Limousine 22 Giường VIP
20:55
• Cổng chào Cửa Lò
9h30m
06:25
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 21:25 02-04-2023 Vinh - Đà Nẵng (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
21:15
• Văn phòng Vinh
8h45m
06:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 18:15 02-04-2023 Đô Lương - Đà Nẵng (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Hải Hoàng Gia
Xác nhận tức thì
Hải Hoàng Gia
Limousine 22 Giường VIP
21:25
• Văn phòng Vinh
9h
06:25
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Vạn Lục Tùng
Xác nhận tức thì
Vạn Lục Tùng
Limousine 34 Giường VIP
21:45
• Cầu Bến Thủy 2
7h45m
05:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-04-2023 Hải Phòng - Thái Bình - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Tân Kim Chi
Xác nhận tức thì
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
23:15
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
6h30m
05:45
• VP Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 19:15 02-04-2023 Hà Nội - Đà Nẵng
Tuấn Trinh
Xác nhận tức thì
Tuấn Trinh
Limousine 32 giường phòng
23:15
• Cầu Bến Thủy 1
6h30m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 02-04-2023 Hà Nội - Đà Nẵng
Không cần thanh toán trước
Tân Kim Chi
Xác nhận tức thì
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ mới
23:30
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
6h30m
06:00
• VP Đà Nẵng
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 02-04-2023 Hà Nội - Đà Nẵng
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
16:00
• Bến xe Hòa Bình
12h30m
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
19:30
• Thanh Chương
9h30m
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
20:45
• Cổng chào Cửa Lò
9h15m
06:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
21:00
• Cổng chào Cửa Lò
8h
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng